رامین خالقی

دانشجوی رشته ی نفت،علاقه مند به تکنولوژی
بستن
بستن